Gizlilik Politikası

cicekailem.com (veya eski adıyla ahutukel.com) sitesi bilgilerinizi izniniz olmadan ve yasal zorunluluklar dışında kimseyle paylaşmaz.

Bilgilerinizin güvenliği birincil önceliktir.

Genel Açıklamalar:

Bu gizlilik politikası Tukel, Inc’in cicekailem.com (eski adıyla ahutukel.com) ve uzantıları ve sahip olduğu / işlettiği diğer sitelerin (“biz”, “site”, “siteler”, “websitesi”, "cicekailem.com", "ahutukel.com") ziyaretçilerinin, kullanıcılarının, müşterilerinin (“siz”, “ziyaretçi”, “kullanıcı”, “müşteri”) hangi bilgilerini topladığını, nasıl topladığını, sakladığını, işlediğini, paylaştığını ve nasıl  koruduğunu / güvenliğini sağladığını ve sizin haklarınızı kapsar.

Tukel, Inc sitelerini ziyaret ederek, uygulamalarını kullanarak, müşterisi veya kullanıcısı olarak bilgilerinizin toplanma, saklanma, işlenme, paylaşılma ve korunma koşullarını kabul etmiş olursunuz.

Bu sürece ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılacak ve kullanıcının fiziksel imzasına gerek duyulmayacaktır.

 

Hangi Bilgileriniz Toplanır:

Tukel, Inc, sitelerimiz, anketler, ödeme sistemleri (kart bilgileriniz hariç, kart bilgileriniz tarafımızdan görülemez ve saklanmaz) ve diğer araçlarla aşağıdaki bilgilerinizi toplar.

Kişisel bilgiler: Bir kişinin tanınabilir olmasını sağlayan bilgilerdir. Bunlar isim, soyad, e-posta adresi, ev veya iş adresi, lokasyon bilgisi, dijital sistem bilgilerinden birisi veya birkaçı olabilir.

Bunların dışında kişinin kendi rızasıyla katıldığı anket veya doldurduğu formlardaki cinsiyet, yaş, aile yapısı, gelir seviyesi, eğitim tercihleri gibi bilgiler de olabilir.

Genel Kullanım Bilgileri: Sizin ziyaret ettiğiniz sayfalar, erişim sıklığınız, size yollanan postalar ve bunların açılma, okunma, etkileşimde bulunma durumları gibi bilgileriniz de aşağıda detaylı açıklanmış Çerez / Cookie kullanımı bölümü dahilinde toplanır.

Genel kullanım bilgilerinizin toplanmasını istemiyorsanız, internet tarayıcınızın ayarlar bölümünden bu izinleri red edebilir veya aktif halden kaldırabilirsiniz.

 

Çerez / Cookie kullanımı

Tukel, Inc, sizlerin uygulamaları, siteleri kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi veya mobil uygulama hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in / uygulamanın kullanımını kolaylaştırır, analiz, hedefli reklam amaçlı da kullanılır. Teknik iletişim dosyası, uygulamayı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin siteyi, portalı veya uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak ürün, reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların ve uygulamaların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde internet tarayıcısı ve diğer kullanım ayarlarını değiştirebilir.

Tukel, Inc, siteleri, uygulama içinde veya on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla uygulama içinde veya sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir analiz uygulaması veya cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya uygulama içinde, sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği ve ürünler gösterilir.

Tukel, Inc HTML5 lokal saklama, lokal saklanan objeler (flash cookies) gibi yöntem ve araçlarla da kişiye özel tanımlayıcı bilgiler, IP adresi, sitelerdeki formlara girilen bilgiler gibi başka bilgiler de toplayabilir.

Tukel, Inc web beacon veya pixel adı verilen araç ve yöntemlerle, yukarıdaki bilgiler dışında sizin kullandığınız cihaz bilgisi, ekran bilgisi, internet tarayıcısı bilgisi, işletim sistemi ve benzer bilgileri de toplayabilir.

Eğer çerez, cookie, web beacon, pixels veya benzer araçlarla bilgilerinizin toplanmasını istemiyorsanız, internet tarayıcınızdan ayarları değiştirebilir ve / veya bu araç veya mekanizmaları engelleyen programlar kullanabilirsiniz. Bu araç veya mekanizmalar engellendiğinde, site, uygulama olması gerektiği gibi çalışmayabilir.

 

Bilgileniz nasıl kullanılır ?

Bilgilileriniz üçüncü taraflara* satılmaz veya paylaşılmaz. IP adresinizi yasal zorunluluklar ve sizin ticari faaliyetinizi sürdürmeniz dışında kullanmayız.

Toplanan bilgileriniz servis ve ürünlerimizi size tanıtmak, pazarlamak, daha iyi servis vermek, uygun servis veya ürün yaratmak, pazarlama ve satış kampanyalarımızı planlamak için kullanılır. Bu amaç kapsamında bilgileriniz, Tukel, Inc ürün ve servislerinin tanıtımı ve reklamı amaçlı size ulaşmak, analiz yapmak, yeniden hedefleme yapmak amacıyla üçüncü taraflarla* paylaşılır ki bu üçüncü partiler bilgilerinizi sadece bu Gizlilik Politikasında belirlenen amaçlar için kullanabilir.

 

Tukel, Inc’in bilgi sorumluluğu ve saklanması

Bilgilerinizin data işleyicisi sıfatıyla kullanılır. Tukel, Inc bilgilerinizi Avrupa Ekonomik Topluluğu kanunları gereği (GDPR - General Data Protection Rights) bu sıfatla kullanır.

Üçüncü taraflar*: Bilgilerinizi, size servis verebilmek ve belirtilen amaçlar dahilinde kullanabilmek amacıyla çalıştığımız güvenilir şirket ve servis sağlayacılar ile paylaşmaktayız. Bunlar SAAS (software as a service) şirketleri, bulut saklama şirketleri, web analiz şirketleri, e-posta veya posta pazarlama ve yayınlama servisleri, kullandığımız internet sitesi servis sağlayıcı şirketleri, sosyal medya / network planlama veya pazarlama servisleri gibi işimizi yürütmemiz için gerekli şirket veya servis sağlayıcılar olabilir.

Bu Gizlilik Politikasını veya Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin ve uygulama tarafından kayıt edilen kullanım hareketlerinizin; tarafınıza çeşitli ürünlerin sunulabilmesi ve size özel kampanya, bonus, bildiri, işlemler, kazanç bilgilerinizi, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve bilgileriniz vatandaşı olduğunuz, ikamet ettiğiniz veya o anda bulunduğunuz ülke dışında saklanmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

 

Verilerinizin işlenmesindeki yasal altyapı

Bilgilerinizi bu Gizlilik sözleşmesi çerçevesinde, farklı sebeplerle toplamakta ve işlemekteyiz.

Belli durumlarda, bilgilerinizi işlemek ve kullanmak için tarafınızdan izin almamız gerekmektedir.

Ancak belirli durum ve kanunlar, bilgilerinizi izniniz olmadan toplama, işleme ve saklama gereksinimini getirmektedir.

İzniniz olmadan bilgi toplanabilecek ve işlenebilecek durumlar

  • Bir sözleşmenin uygulaması, yerine getirimesi.

Size olan sözleşmesel veya ticari sorumluluklarımızı yerine getirmek için (aldığınız servis veya ürünleri size ulaştırmak gibi) izniniz olmadan bilgilerinizi kullanabilir veya servis / ürünlerin size ulaşması için üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

  • Yasal Sorumluluklar.

Tukel, Inc, kullanıcı / üye / kullanıcılığa / müşteriye ilişkin kişisel bilgilerinizi ve gezinme bilgilerinizi, güvenliğiniz ve Tukel, Inc’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi veya kendini koruyabilmesi amacıyla, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni sebeplerle Amerika Birleşik Devletleri’nin, faaliyet gösterdiği veya şirketlerinin bulunduğu diğer ülkelerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında, 6563 Sayılı Kanun uyarınca, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.

Bunların dışında kalan “yasal zorunuluklar” sebebiyle de bilgileriniz toplanabilir, işlenebilir ve paylaşılabilir.

  • Haklı sebep ve menfaatler

Operasyonlarımıza devam edebilmek, servis ve ürünlerimizi sağlayabilmek amacıyla, haklı sebep ve menfaatlerimiz için, tüm yasa ve kanunlara uymak koşuluyla, kişisel bilgilerinizin ve insan haklarınızın, özgürlüklerinizin korunması koşuluyla, kişisel bilgilerinizi toplayıp, kullanabiliriz. Bu haklı sebep ve menfaatler aşağıdaki gibi olabilir:

   • Sizi değişen servislerimiz hakkında bilgilendirmek, politikalarımızdaki değişiklikler hakkında bilgilendirmek, sitelerimizden en çok faydayı sağlamanız için bilgilendirmek.
   • Direk satış ve pazarlama çalışmaları.
   • Ürün veye servislerimiz hakkında anketler yollamak.
   • Sizin, kendimizin, diğer kullanıcılarımızın, çalıştığımız şirket veya servis sağlayıcıların veya diğer ilgili üçüncü tarafların haklarını korumak.
   • Ürün veya servislerimizi geliştirmek, yenilerini eklemek.
   • İlgili politika veya kullanım şartlarının uygulanmasını sağlamak.

İzninizi gerektiren durumlar

Gerekli izinlerimizin olmadığı durumlarda, sizden bilgilerinizi işlemek için izin almamızı gerektiren durumlar:

  • Pazarlama

Size ürün ve servislerimizin tanıtımı, pazarlaması için ulaşmak amacıyla izniniz gerekmektedir .

  • Çerez / cookie kullanımı

Eğer çerez, cookie, web beacon, pixels veya benzer araçlarla bilgilerinizin toplanmasını istemiyorsanız, internet tarayıcınızdan ayarları değiştirebilir ve / veya bu araç veya mekanizmaları engelleyen programlar kullanabilirsiniz. Bu araç veya mekanizmalar engellendiğinde, site, uygulama olması gerektiği gibi çalışmayabilir.

 

İlginize göre çıkarılan reklamlar

Web sitelerini veya uygulamaları veya değişik platformları kullanım şeklinize göre çıkan reklamlara ilgiye göre reklam denmektedir.

Kullandığınız tarayıcı, internet sağlayıcı veya diğer programlarla bu tip reklamları görmemeyi seçebilirsiniz. Sitelerimize nereden bağlandığınıza göre, çerez / cookie kullanımına izin verip vermediğiniz de sorulabilir.

İlgiye göre reklamları görmemek için, bazı gerekli çerez / cookie’lerin açık durumda olması gereklidir. Reklamlar kapsamında aşağıdaki bağlantılardaki kurum ve politikaları desteklemekteyiz ve bu bağlantılardan ilgiye göre reklam seçeneklerini nasıl kapatacağınızı öğrenebilirsiniz.

Digital Advertising Alliance 

Canadian Digital Advertising Alliance

European Digital Advertising Alliance  

Ad Choices (US),

Your Ad Choices (Canada),

Your Online Choices 

İlgiye göre reklamları kapatmanız, hiç reklam görmeyeceksiniz anlamına gelmemektedir. Sadece Tukel, Inc site veya uygulamalarındaki davranış veya bilgileriniz bu amaçla size özel kullanılmayacak demektir.

 

İletişim izninizi kaldırma, bilgilerinizi değiştirme ve / veya silme hakkınız

Bu Gizlilik Politikası dahilinde verdiğiniz iletişim izninizi, istediğiniz zaman site içindeki iletişim bölümüne veya [email protected] adresine yazarak iptal edebilirsiniz - izniniz yasal bir zorunluluk veya profesyonel bir standart olmadığı sürece iptal edilecektir.

İletişim izninizi size gelen e-postaların altındaki “üyelikten ayrıl” bağlantısına basarak da iptal edebilirsiniz.

Verileriniz ve kararlarınız bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda sitemize veya[email protected] adresine yazarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini her zaman öğrenebilirsiniz. Kullanım amaçlarımız işbu Gizlilik Politikası ile belirtilmiştir. Ancak, işlenen bilgilerinizi belirttiğimiz amaca uygun kullanıp kullanmadığımız, nereye aktardığımız hakkında yapacağınız talepleriniz de tarafımızca her daim olumlu karşılanacak ve cevaplanacaktır.

Verilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız bunların düzeltilmesini, hatta bu değişiklikleri, varsa, verileri paylaştığımız yurtiçi veya yurtdışındaki 3. kişilere bildirmemizi isteme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerce analiz edilmesinden kaynaklanan herhangi bir aleyhe sonucunuz olması durumunda buna itiraz edebilirsiniz. Ayrıca, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, talep halinde, 6698 No’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya GDPR usulüne uygun olarak tarafımızca ve varsa paylaştığımız 3.kişiler nezdinde silinecek veya yok edilecektir.

 

Kişiselleştirilmemiş Bilgiler

Sizin tanınmanızı engeleyecek şekilde bazı bilgilerinizi silerek (isim ve soyadı silip, sadece e-posta adresini tutmak gibi) sizi tanınmaz hale getirebiliriz. Tanınmaz hale gelen bilgiler bu Gizlilik Politikası kapsamı dışındadır.

 

Data Saklama

Bilgilerinizi yasaların gerektirdiği sürece veya bizde bir hesabınız, ilişkiniz olduğu sürece saklayacağız.

Hesabınız olmadığı takdirde, bilgileriniz bizimle iki yıldan fazla etkileşimde bulunmadığınız (etkileşim web sitesi ziyareti, gönderilen e-postayı açma gibi durumlar olabilir) takdirde tanınmaz hale getirilecektir.

 

VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Verileriniz, çalıştığımız şirket veya servis sağlayıcıların, yurtiçi ve yurtdışındaki güvenli sunucularında saklanmaktadır.

Siteye, uygulamaya, platforma sizin belirlemiş olduğunuz şifre ile erişebilirsiniz. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamanız sizin sorumluluğunuzdadır.

Tukel, Inc, şifre yöntemi yerine, başka güvenlik önlemleri ile de girişinizi ve korunmanızı sağlayabilir. Bu başka yöntemler, parmak izi, SMS şifre gönderimi, ses veya yüz tanıma teyidi veya diğer teknolojik ve elektronik yöntemler olabilir.

Ancak bilgilerin aktarılmasının, halka açık internet üzerinden yapılmasının, %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Veri aktarım sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Bilgileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.

Tukel, Inc, kişisel bilgileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Tukel, Inc'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine, üçüncü taraf servis sağlayıcıların kullandığı platformlara ve/veya mobil uygulama alanına yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, cicekailem.com (veya eski adıyla ahutukel.com'un) ve/veya Ahu Tükel’inve/veya Tukel, Inc’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Tukel, Inc, ödeme ile ilgili bilgilerinizi (kredi Kartı, banka hesabı gibi) saklamaz ve görmez. Bu bilgilerinize erişimi yoktur ve ödeme alma sürecini lisanslı, tüm güvenlik önlemlerini almış ödeme sistem sağlayacıları ile yapar. Ödeme / kart / banka gibi özel ve hassas bilgileriniz güvenli, lisanslı ödeme sistemleri tarafından yurtdışında veya yurtiçinde saklanırken, diğer tüm bilgileriniz yurtiçi ve yurtdışında güvenli sistemler / server’larda saklanır. Üyelerin hassas verileri saklanmaz.

Üye, verilerinin yurtdışında saklanmasını peşinen kabul eder.

Tukel, Inc, kişisel bilgileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Buna rağmen üye / kullanıcının edindiği bilgilerinizin, üye / kullanıcı tarafından kullanımı konusunda tarafımızca garanti verilmemektedir. Bunun yanında, Tukel, Inc’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, web sitesine, üçüncü taraf servis sağlayıcıların kullandığı platformlara ve/veya mobil uygulama alanına yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, cicekailem.com ve/veya ahutukel.com'unve/veya Ahu Tükel’in ve/veya Tukel, Inc’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

KANUN ESAS VE HÜKÜMLERİNE UYGUNLUK

Tukel, Inc, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası’nın sitelere konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmak, sizin sorumluluğunuzdadır.

Her türlü soru, öneri ve şikayetleriniz için [email protected]  e-posta adresini veya www.cicekailem.com (veya www.ahutukel.com) web sitesinde kontak / iletişim bölümlerini kullanabilirsiniz.

Bir şikayetiniz olması ya da ihtilafa düşmeniz durumunda, önce gayri resmi olarak bizimle iletişime geçerek bunları çözme yoluna gitmeyi kabul edersiniz.

Uzlaşmazlık, bizimle iletişime geçmenizin ardından 30 gün içinde çözülmemesi sonucunda ortaya çıkan herhangi bir yasal işlem, uygun olmaları durumunda asliye mahkemesine götürebileceğiniz hak iddiaları dışında, nihai ve bağlayıcı bir tahkim yoluyla çözülmek zorundadır.

Tahkim, kendi Kapsamlı Tahkim Kuralları ve Prosedürlerine uygun olarak Amerika Birleşik Devletlerinde yönetilecektir. Siz ve Tukel, Inc tarafından karşılıklı olarak seçilen bir hakem olacaktır. Tahkim İngilizce olarak gerçekleştirilecek, ancak anadili İngilizce olmayan şahitler, kullanıcılar İngilizce'ye eş zamanlı çeviriyle (masraflarını kullanıcı veya şahidi gösteren tarafın karşılamasıyla) kendi anadilinde ifade verebilecektir. Verilen hüküm, sizin ve/veya Tukel, Inc’in üzerinde yargı yetkisi bulunan yetkili herhangi bir mahkemede ve ülkede ilan edilebilecek ve uygulanabilecektir.

Tukel, Inc veya Ahu Tükel ile olan ihtilafları yalnızca bireysel olarak çözebilirsiniz ve bir hak talebini bir topluluğun davacısı ya da topluluk üyesi olarak birleştirilmiş ya da grup adına dava şeklinde getiremezsiniz.

Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, sizin veya başkalarının Hizmetlere ya da Yazılıma Koşulları ihlal ederek yetkisiz erişimi veya bunları yetkisiz kullanımı durumunda, bizim herhangi bir yetki alanında ihtiyati tedbire (veya eşdeğer tipte acil bir yasal tedbire) başvurma hakkımız olduğunu kabul edersiniz.

Son Güncelleme: 22 Mayıs 2019

Önceki Güncelleme: 24 Mayıs 2018